Minnesblad från Finska kadettkårens kamratfest i Fredrikshamn den 21 och 22 maj 1898

Författare
Finska kadettkåren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1899 Finland, Fredrikshamn