Minnesfest öfver Eric G. Geijer - firad af Litteratur-sällskapet i Stockholm den 25 maj 1847

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1847 Sverige, Stockholm 65 sidor.