Minnesord över stiftarna vid Svenska Museimannaföreningens 50- årsjubileum 1 december 1956

Författare
Erik Wettergren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1957 Sverige, Stockholm 11 sidor.