Minnesord vid Sophia C. C. Longströms, född Svensson, jordfästning i S:t Clara den 29 maij 1854

Författare
Johan Gustaf Lundberg
(Af J. G. Lundberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854 Sverige, Stockholm 6 sidor.