Minnesord vid enkefru Catharina Charl. Tillanders jordfästning i Lunds domkyrka den 8 april 1856

Författare
Achatius Kahl
(Af Ach. Kahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1856 Sverige, Lund 13 sidor