Minnesord vid enkefru prostinnan Johanna C. Bruzelii, född Sommar, jordfästning i Tommarps kyrka den 20 december 1847

Författare
Achatius Kahl
(Af Ach. Kahl derjemte biografiska handlingar m. m. rörande Bruzeliska slägten.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1848 Sverige, Lund 38 sidor., [5] pl.-bl. (vikta)