Minnesord vid färgeri-fabrikören Jöns Petter Borgs jordfästning i Lunds domkyrka den 23 mars 1851

Författare
Achatius Kahl
(Af Ach. Kahl.)
Genre
Likpredikningar-1850-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1851 Sverige, Lund