Minnesord vid fröken Marg. Ch. von Gröningers jordfästning i St. Bjellerups kyrka den 29 december 1847 - jemte biografiska anteckningar rörande familjen v. Gröninger m. m

Författare
Achatius Kahl
(Af Ach. Kahl)
Genre
Likpredikningar-1840-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1848 Sverige, Lund 16 sidor.