Minnesskrift öfver Grotenfeltska släktmötet i Jorois den 21-22 juli 1924. Sammanställd

Författare
Nils Karl Grotenfelt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1924 Finland, Hfors ill.