Minnesskrift över Nora bergslags järnvägsaktiebolags järnvägar - Nora-Ervalla: 1856-1926 : Nora-Karlskoga: 1876-1926 : Dalkarlsbergs: 1875-1925

Författare
Elis Hildebrand
(Elis Hildebrand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1926 Sverige, Nora 206 sidor. ill.