Minnesskrift med anledning av Lunds bageriidkareförenings 45-årsjubileum 1900 31/1 1945. Illustr.

Författare
Karl Alfred Henning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Sverige, Lund ill.