Minnesvård rest över kyrkoherden S. J. Enander

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1931 Sverige, Stockholm s.395-399,1 pl.-bl.