Minns du den stad I en förvandlad stad / Per Anders Folgelström återberättad av Johan Werkmäster

Författare
Per Anders Fogelström
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LL-förlaget, Bulls Graphics 2014 Sverige, Stockholm, Halmstad 242 sidor. 18 cm 978-91-7053-502-4