Minskat oljeberoende för Island genom metanolframställning baserad på inhemska energiresurser

Författare
Finnbogi Jónsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige, Lund 36 sidor.