Mires in the Thaba-Putsoa range of the Maloti, Lesotho

Författare
Ingvar Backéus
(Ingvar Backéus.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska växtgeografiska sällsk., Almqvist & Wiksell International distributör, Graphic Systems 1988 Sverige, Uppsala, Stockholm, Angered 84 sidor., [4] pl.-s. diagr., tab. 24 cm