Mirjam Tuominen i urval 3, Förstumning och inristning

Författare
Mirjam Tuominen
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1992 Finland, Helsingfors 268 sidor.
Söderström 1989-1992 Finland, Helsingfors 3 vol. 22 cm
Söderström 1989 Finland, Helsingfors 257 sidor.