Missbrukare med psykiska störningar - en studie av sju missbrukare på behandlingshem före och efter dynamiskt inriktad behandling

Författare
Kristoffer Aspelin
(Kristoffer Aspelin, Anna Tidman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1998 Sverige, Lund 102 sidor.