Misse Murr

Författare
Kathryn Jackson
(Svensk text av Gösta Knutsson bilder av Alice och Martin Provensen)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folket i bild 1972 Sverige, Stockholm [28] sidor. : ill. 91-550-1601-4
Folket i bild 1965 Sverige, Stockholm [24] sidor. : ill.
Folket i bild 1955 Sverige, Stockholm (28)s : Ill
Folket i bild 1950 Sverige, Stockholm 25 sidor. ill.