Mitt Lefverne och Vandringar. Fortsättning af Resan genom Ryssland - 2dra häftet

Författare
Johan Hedenborg
Genre
Handskrifter, Reseskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
efter 1825 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 236 onumrerade sidor 18 x 23,5 cm
Utgivningsland okänt / Ej specificerat 176 onumrerade sidor 17,5 x 21,5 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan