Mitt första steg på sjömannabanan

Författare
Johan Eberhard von Schantz
(Af en gammal sjöman)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1870 Finland, Åbo [4], 264 sidor.