Mitt i smeten - olika parters perspektiv

Författare
Ingrid Göransson
(Ingrid Göransson, Lars Bergman, Karin Olsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetslivscentrum 1982 Sverige, Stockholm 80 sidor.