Mitt lefverne och vandringar. Fortsättning af Resan till Sennaar och blåa och hvita Nilen

Författare
Johan Hedenborg
Genre
Handskrifter, Reseskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
efter 1835 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 234 onumrerade sidor, sidorna 233-234 blanka. 17,5 x 22,5 cm
Utgivningsland okänt / Ej specificerat 234 onumrerade sidor, sidorna 233-234 blanka. 17,5 x 22,5 cm