Mitt lefverne och vandringar. Fortsättning af Steniga Arabiens Naturalster efter gamla Testamentet. Resan till Nubien och Sennaar

Författare
Johan Hedenborg
Genre
Handskrifter, Reseskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utgivningsland okänt / Ej specificerat 198 onumrerade sidor, sidorna 1-2, 3, 193-198 blanka 22 x 17,5 cm
efter 1835 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 198 onumrerade sidor, sidorna 1-2, 3, 193-198 blanka 22 x 17,5 cm