Mittens rike

Författare
(Texturval och litteraturhistoria: Inga Söderblom.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Biblioteksförl., Norden 1984 Sverige, Stockholm, Malmö 160 sidor. ill. 24 cm