Mjölk och människor - liv och arbete vid Uppsala mejeri 1871-1985

Författare
(Redaktör: Lena Sommestad i samarbete med ABF:s och TBV:s historiecirkel vid Arla i Uppsala.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hallgren & Fallgren, Tierps tr. cop. 1987 Sverige, Uppsala, Tierp 103 sidor. ill., diagr. 25 cm