Mjölk och mjölkprodukter - laktosintolerans och mjölkproteinallergi

Författare
Ingrid Malmheden Yman
(Utarbetad av Ingrid Malmheden Yman och Ulla Edberg, efter en tidigare broschyr av Åke Bruce.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverkets repro 2001 Sverige, Uppsala, Uppsala 18 sidor.
Statens livsmedelsverk 1997 Sverige, Uppsala 14 sidor. 91-7714-089-3
Statens livsmedelsverk 1994 Sverige, Uppsala 14 sidor. 91-7714-045-1
Statens livsmedelsverk 1992 Sverige, Uppsala 10 sidor.