Moçambique i förändring - en utvecklingshistorisk översikt 1974-1992

Författare
Hans Abrahamsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Padrigu 1993 Sverige, Göteborg 314 sidor.