Mobbning, Studiehandledning - gruppvåld bland barn och vuxna

Författare
Peter-Paul Heinemann
(Kjell Thorén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur 1972 Sverige, Stockholm 53 sidor. 21 cm 91-27-17646-0, 91-27-17640-1