Mobil radiokommunikation

Denna bok är avsedd att ge kunskaper och insikter i hur mobila radiosystem konstrueras och analyseras. Den ger en bred och grundlig genomgång av modeller och konstruktionsmetoder för mobila radiosystem.Boken presenterar grunderna om vågutbredning och antenner, sändare och mottagare, signalbehandling, modulations- och kodningsmetoder för digitala radiosystem, diversitetssystem, design av yttäckande kommunikationssystem för tal och data. I denna nya upplaga har ett kapitel som analyserar paketradioprotokollen ALOHA, CSMA m.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Lars Ahlin
(Lars Ahlin, Christer Frank, Jens Zander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, eLib distributör 2007 Sverige, Lund, Stockholm 1 PDF-fil (364 sidor. 364 sidor ill.) 978-91-44-04954-0
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2001 Sverige, Lund, Lund [2], 364 sidor. ill. 23 cm
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1995 Sverige, Lund, Lund [2], 310 sidor. diagr., tab. 23 cm