Mobile Payment

Författare
Thomas. Lerner
(Thomas Lerner.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Fachmedien Wiesbaden, Imprint: Springer Vieweg 2013 Tyskland, Wiesbaden X, 180 sidor. 94 illus. online resource. 978-3-658-03251-7