Model in the loop simulation of a hybrid powertrain - hybridizing a software in the loop model of a conventional powertrain

Författare
Maria-Lisa Huggare
(Maria-Lisa Huggare, Tobias Pettersson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2009 Sverige, Göteborg vi, 59 sidor. ill.