Modelejon - manligt mode, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal

Författare
Lena Rangström
(Lena Rangström m.fl. huvudfotograf: Göran Schmidt översättning från tyska och danska till svenska: Nils Drejholt och Lena Rangström.)
Genre
Bok, Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livrustkammaren, Atlantis, Fälth & Hässler 2002 Sverige, Stockholm, Värnamo 276 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 31 cm 978-91-7486-643-8
Livrustkammaren, Atlantis, Fälth & Hässler 2002 Sverige, Stockholm, Värnamo 400 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 31 cm