Modellbaserad styrning av värmesystem baserat på prognostiserat väder - en jämförelse med andra reglerstrategier

Författare
Daniel Olsson
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2014 Sverige, Göteborg xiii, 149 sidor. : ill.