Modellen - noveller

Författare
Anna Kajsa Hallgard
(Anna Kajsa Hallgard.)
Genre
Bok, Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Centraltr 1977 Sverige, Stockholm, Borås 196 sidor. 22 cm
Saga Egmont nnnn 978-87-26-34171-3