Modellering och simulering av datorstyrd svarv : projektarbete i systemteknik våren 1980

Författare
Gunnar Johansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH) 2018 Sverige, Lund