Modellförsök av sprickutbredningen kring gruvöppningen i Grängesberg

Författare
Torgny Borg
(Torgny Borg, Ove Stephansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Sverige, Luleå