Modellförsök för simulering av sänksmidesoperationer

Författare
Bo Anulf
(Bo Anulf, Jan Bodin, Kjell-Olof Carlsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Sverige, Stockholm 10 sidor.