Modelling Autonomic Communications Environments - Third IEEE International Workshop, MACE 2008, Samos Island, Greece, September 22-26, 2008. Proceedings

Författare
David. Hutchison
(Edited by David Hutchison, Takeo Kanade, Josef Kittler, Jon M. Kleinberg, Friedemann Mattern, John C. Mitchell, Moni Naor, Oscar Nierstrasz, C. Pandu Rangan, Bernhard Steffen, Madhu Sudan, Demetri Terzopoulos, Doug Tygar, Moshe Y. Vardi, Gerhard Weikum, Sven Meer, Mark Burgess, Spyros Denazis.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Berlin, Heidelberg v.: digital 978-3-540-87355-6