Modelling and intelligent climate control of buildings

Författare
Mohsen Soleimani-Mohseni
(Mohsen Soleimani-Mohseni.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola 2005 Sverige, Göteborg xii, 216 sidor. ill.