Moderen - en Roman

Författare
Victoria Benedictsson
(Avtoriseret Oversættelse ved Alfred Ipsen)
Genre
Roman, Bok
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1897 Danmark, København [6], 353 sidor.