Modern English Vol. 2

Författare
William E. Rutherford
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harcourt Brace Jovanovich 1977 USA, New York 318 sidor. : ill. 0-15-561062-7
Harcourt Brace Jovanovich 1975-1977 USA, New York 2 vol.
Harcourt Brace Jovanovich 1975 USA, New York 349 sidor. ill.
Harcourt, Brace & World 1968 USA, New York xvi, 482 sidor.