Modern asatro - att konstruera etnisk och kulturell identitet

Författare
Fredrik Gregorius
(Fredrik Gregorius.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för migrationsvetenskap, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Media-tryck 2008 Sverige, Lund, Lund 325 sidor. 24 cm 978-91-977212-6-4