Modern elektrisk mätteknik D. 1, Elektroniska baskomponenter, oscilloskopet, optoelektronisk mätteknik, störningar

Författare
Lennart Grahm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för elektrisk mätteknik, Univ., Inst. för fysik och mätteknik, Univ., Sigmatryck 1985 Sverige, Lund, Linköping, Lund [4], iv, 267 sidor. ill., diagr., tab.