Modern elektrisk mätteknik D. 2, Metoder och instrument, precisionsmätteknik, hur bör mätdata behandlas

Författare
Lennart Grahm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Teknikinformation 1988 Sverige, Lund, Linköping 297 sidor.
Teknikinformation, Sigmatryck 1986 Sverige, Lund, Linköping, Lund [3], vi sidor., sidor. 2-340 ill., diagr., tab.