Modern elektrisk mätteknik D. 2, Metoder och instrument, precisionsmätteknik, hur hantera mätfel

Författare
Lennart Grahm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Teknikinformation Cop. 1997 Sverige, Lund 295 sidor. ill., diagr., tab.
Teknikinformation, KFS i Lund 1994 Sverige, Lund, Linköping, Lund [10], 300 sidor. ill., diagr., tab.
Teknikinformation, KF-Sigma 1992 Sverige, Lund, Linköping, Lund 295 sidor. ill., diagr., tab.
Teknikinformation, KF-Sigma, KF-Sigma Cop. 1989 Sverige, Lund, Linköping, Lund, Lund [12], 303 sidor. ill., diagr., tab.
Teknikinformation, KF-Sigma Cop. 1988 Sverige, Lund, Linköping, Lund [12], 303 sidor. ill., diagr., tab