Modern elektrisk mätteknik D. 2, Metoder och instrument

Författare
Lennart Grahm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för elektrisk mätteknik, Univ., Inst. för fysik och mätteknik, Univ., Sigmatryck 1985 Sverige, Lund, Linköping, Lund [2], vi, 298 sidor. ill., diagr., tab.