Modern filmteori

Författare
(Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 1995 Sverige, Lund 2 vol. 23 cm