Modern industriell mätteknik - givare

Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Lennart Grahm
(Lennart Grahm, Hans-Gunnar Jubrink, Alexander Lauber.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Teknikinformation, Studentlitteratur distributör, KFS 2007 Sverige, Lund, Lund 369 sidor. ill. 21 cm 978-91-44-05097-3
Teknikinformation cop. 1996 Sverige, Lund, Linköping 375 sidor. ill., diagr., tab.
Teknikinformation, KF-Sigma distributör, KF-Sigma cop. 1990 Sverige, Lund, Linköping, Lund, Lund [16], 376 sidor. ill., diagr., tab. 21 cm
Teknikinformation, KF-Sigma cop. 1988 Sverige, Lund, Linköping, Lund 392 sidor. ill., diagr., tab. 21 cm
Teknikinformation, KF-Sigma cop. 1987 Sverige, Lund, Linköping, Lund 463 sidor. ill., diagr. 21 cm