Modern krigskonst - militärmakt i förändring

Författare
Nils Marius Rekkedal
(Nils Marius Rekkedal översättning och bearbetning: Marco Smedberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Krigsvetenskapliga institutionen , Försvarshögsk., Elander Gotab 2004 Sverige, Stockholm, Vällingby [4], vi, 508 sidor. ill. 25 cm
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögsk., Elander Gotab 2003 Sverige, Stockholm, Stockholm 465 sidor. ill. 25 cm
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögsk., Elander Gotab 2002 Sverige, Stockholm, Stockholm 465 sidor. ill. 25 cm