Modern rehabilitering - en resurs

Originaltitel
Kuntoutumisen mahdollisuudet Svenska
Författare
(Reetta Kettunen ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildningsstyrelsen 2005 Finland, Helsingfors 380 sidor. 952-13-2265-9